Duo Silent+ īpašības un pielietojums

 DUO SILENT+ ir triecientrokšņu izolācijas apakšklājs starpstāvu pārsegumiem ar alumīnija folijas tvaika un radona barjeru. Šis apakšklājs paredzēts betona grīdu triecientrokšņu izolācijas īpašību uzlabošanai, vienlaikus nodrošinot spēcīgu tvaika barjeru, kas palīdz novērst mitruma koncentrēšanos “melnās grīdas” augšējos slāņos, līdz ar to pasargājot grīdas segumu no iespējamās degradācijas un uzlabojot kopējo klimatu telpā.

Apakšklājam ir noslēgta, mikroskopiska šūnu struktūra, kurai piemīt īpašības, kuras ne tikai nodrošina skaņas izolāciju starpstāvu pārsegumos, bet arī neuzsūc un necaurlaiž mitrumu, uzlabo kopējo klimatu telpā. Tas ir viegli ieklājams un ar augstu temperatūras noturību, tas atstaro siltumu. Duo Silent+  aiztur radonu un novērš mitruma koncentrēšanos uz “melnās grīdas”.

 

1.att. “Starpstāvu segumi”

2.att. “Siltā grīda uz grunts pamatnes”

Pateicoties modernai formulai un jaunākajai inovatīvajai ražošanas tehnoloģijai, materiālam piemīt labas mehāniskās īpašības. Duo Silent+ ir trīsslāņu apakšklajs. Augšejais un apakšejais slanis ir veidots no putota zema blīvuma polietilēna ar slēgtu šūnu struktūru. Apakšklāja vidusdaļa ir metalizēta folija, kas kalpo kā tvaika barjera. Produkts ir izgatavots no sertificētiem materiāliem, ir parstradājams un nav bīstams nedz apkārtējai videi, nedz arī cilvēka dzīvībai un veselībai. Nesatur freonu un tā savienojumus.

Vēl par  Duo Silent+ jāzina tas, ka apakšklājs izgatavots no putota zema blīvuma polietilēna, neizmantojot ozona slāni noārdošas substances. Produkts ir izgatavots no sertificētiem materiāliem, ir pārstrādājams un nav bīstams nedz apkārtējai videi, nedz arī cilvēka dzīvībai un veselībai. Nesatur freonu un tā savienojumus.